Triton bioreactor

Beschrijving

Veel telers in de glastuinbouw kampen met problemen op het gebied van wortelziektes. Bijvoorbeeld in de substraatteelt hebben telers te maken met productieverlies veroorzaakt door ‘pathogene’ organismen. Met de ontwikkeling van de Triton introduceren we een nieuwe, verfijnde strategie waarbij niet alleen de pathogenen worden bestreden, maar die in de basis gebaseerd is op een gezond bodemleven.

Uitgangspunt van de Triton is dat een gezonde microbiologie aan de basis staat van elk teeltsysteem. De Triton creëert omstandigheden waarin gezonde microflora goed gedijt, in nabootsing van hoe dat in de natuur gebeurt. Door het onderhouden van een gezonde ‘residente’ microflora, ontstaat een eigen afweersysteem tegen pathogenen.

Door de Triton wordt:

  • Het voedsel voor pathogenen geconsumeerd door gezonde microflora
  • Zuurstof meegegeven in het watergeefsysteem voor betere wortelgroei
  • Een kleine hoeveelheid gezonde microflora verspreid door het gehele watergeefsysteem

De belangrijkste voordelen van het inzetten van de Triton zijn:

  • Hogere productie door een weerbaarder en vitaler gewas met sterke wortel en een plant die minder aandacht behoeft
  • Bescherming tegen pathogenen
  • Schoonhouden van druppelsysteem
  • Goede aansluiting op de richtlijnen op gebied van voedselveiligheid
  • Veiliger werken, doordat er geen chemische ontsmettingsmiddelen aan te pas komen
  • Positief effect op klantperceptie, omdat een biologische benadering beter gewaardeerd wordt door de consument