Zeer schoon water

Onlangs is door Moor Filtertechniek een tweetraps Nexus omgekeerd osmose systeem ontworpen, waarbij het ruwe bronwater vanuit een duingebied met een EC-waarde van 30,5 door het Nexus systeem teruggebracht wordt naar een EC-waarde van 0,15. Dit resultaat is ruim voldoende voor drinkwater-toepassingen, maar eveneens voor de zwaarste industriële toepassingen.

Schoon water is erg belangrijk in de meeste industriële toepassingsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan de farmaceutische- of voedingsmiddelen-industrie. Maar ook proces- en koelwater dient van een dusdanige kwaliteit te zijn, dat het geen extra onderhoud of reiniging noodzakelijk maakt. Aan ons drinkwater worden weliswaar hoge eisen gesteld, maar bevat in sommige gevallen nog sporen van medicijnen of heeft een te hoog natrium of kalkgehalte om te kunnen gebruiken als proceswater. Een Nexus reverse osmose systeem elimineert deze verontreinigingen en kan bovendien toepassings-gericht ontworpen worden om aan specifiek gestelde proceswatereisen te voldoen.

Om de prestaties van dit systeem te controleren en eventuele afwijkingen snel te signaleren, is recent het Nexus monitoring systeem ontwikkeld. Dit systeem registreert continu de systeemdruk, de hoeveelheid en de kwaliteit van het geproduceerde schone water, de bedrijfsuren en het aantal spoelcycli. Indien nodig, geeft het systeem een waarschuwing of alarm.

Daarnaast worden zaken als voordruk en PLC-stappen geregistreerd, zodat elk moment kan worden ingezien en gecontroleerd wat het systeem doet en storingen kunnen worden herleid tot een oorzaak. Het loggen van de systeemdata gebeurt continu. Het uitlezen kan ‘real time’ via internet door middel van een hightech modem in het systeem. Deze data wordt op een server gedurende een bepaalde periode bewaard om ook de historie van het systeem nauwgezet te kunnen bijhouden.

Klik hier voor meer technische specificaties.