Triton past natuurprincipes gecontroleerd toe bij substraatteelt

Reinigingsacties van gietwater kunnen het microbiologisch evenwicht verstoren. Een overmaat aan voedingsstoffen kan bacteriegroei, verstoppingen en zuurstofarm water veroorzaken. De innovatieve Triton kan dit tegengaan en de weerbaarheid van wortels tegen pathogenen verhogen.
In het watergeefsysteem bij substraatteelten zit veel voeding voor microbiologisch leven dat nadelige invloeden heeft op het zuurstofgehalte in het gietwater en op de vervuiling van druppelleidingen. Sommige telers geven oxiderende biociden mee. Deze breken echter ook nuttige microflora af, terwijl er aan de andere kant juist steeds meer aandacht komt voor stimulering van weerbare wortels en planten via toevoeging in de mat van nuttige microflora uit biologische preparaten.
Rogier Sterk van Aqua Terra Nova: “Op het grensvlak tussen gedruppeld ‘schoon’ gietwater met afgedode micro-organismen, en het microflora-rijke wortelmilieu zich aan het instellen is.

Lees verder in onderstaande pdf.

Bron: Groenten&Fruit