Glastuinbouw Waterdag donderdag 6 april

Op donderdag 6 april neemt Moor Filtertechniek deel aan de Glastuinbouw Waterdag in Bleiswijk. Het thema van de bijeenkomst is ‘Kennis voor optimaliseren waterstromen’.

In het afgelopen jaar hebben telers veel aandacht gekregen voor de waterstromen op het bedrijf. Velen hebben de lozingsstromen in beeld gebracht en er is onderzocht of het haalbaar was om met een collectief het lozingswater te gaan zuiveren, zodat de telers aan de komende zuiveringsplicht zou kunnen voldoen. In 2017 moeten alle glastuinbouwbedrijven die niet collectief gaan zuiveren een beslissing over hun aanpak nemen.

Voor een goede aanpak is informatie nodig. Hoe moet het bedrijf zijn ingericht om te voldoen aan de eisen uit het activiteitenbesluit? Wat is nodig om gebruik te kunnen maken van mobiele zuivering? Hoe word je een nullozer? Wat is de beste ontsmettingsmethode voor mijn teelt als ik ga recirculeren? Verdraagt mijn gewas meer Natrium bij een betere sturing van de plantenvoeding? Wat is de meest geschikte zuiveringsaanpak voor mijn bedrijf?

Tijdens deze Glastuinbouw Waterdag komen deze thema’s aan de orde. Deelnemende telers kunnen nieuwe kennis in 2017 toepassen zodat ze goed gesteld staan voor 2018, zonder een dreiging van zuiveringskosten als er onverhoopt meer geloosd moet worden dan de bedoeling was.

Stel uw vraag aan handhavers! Er is de mogelijkheid vragen te stellen over regelgeving en handhaving in praktijk, toegepast op het eigen bedrijf, aan handhavers die ervaren zijn in de glastuinbouw.

Datum: 6 april 2017 14:00-19:00 uur
Locatie: Improvement Centre, Violierenweg 3 te Bleiswijk

Klik hier voor meer informatie over de Glastuinbouw Waterdag en het programma.